About

And you’re here. There’s a fire in your belly.I love that. I feel it too. I want to help you burn even brighter, beautiful.

But first, let me introduce myself properly. I’m Dyan Heffner.
I’m a writer, coach, speaker, seeker. I guide passion-fuelled women out of fear and uncertainty, and into lives, blogs and businesses they love (and truly desire).

Thanks you!

Must see

CHÀO 2020 – Lăn Bánh Ước Mơ

Lăn bánh ước mơ - Sân chơi trẻ em, Ước mơ người lớn Nhìn lại 2019, LBUM đã đi được chặng...

LBUM11 – Trường Tiểu học Thạch Lạc -Thạch Lạc- Thạch Hà -Hà Tĩnh.

LBUM11 - Trường Tiểu học Thạch Lạc -Thạch Lạc- Thạch Hà -Hà Tĩnh.Sân chơi thứ 11 đã hoàn thành ngày 7/12/2019.

THƯ KÊU GỌI QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ LBUM11

Lăn bánh ước mơ 11 - Hà Tĩnh - 12/2019 Khi mỗi người hành động sẽ mang đến cơ hội cho những sự thay...