Home Thư viện Lăn bánh ước mơ

Thư viện Lăn bánh ước mơ

Thư viện Lăn bánh ước mơ

Lăn bánh ước mơ
Lăn bánh ước mơ là một nhóm tình nguyện chuyên thiết kế và xây dựng không gian vui chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hoạt động với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các nhà tài trợ, để giúp các trường học , địa...
..Chân ta bước trên đường gập ghềnh Nhớ Bản Mèo xa quê hương nhớ lắm nhớ lắm Đi học chữ Mình để lại niềm thương nỗi nhớ... Sân chơi Lăn bánh ước mơ 10 Bài hát: Đi học xa - Sáng tác : Hoàng Mai Lộc Bạn Mai Duyên - Lớp 4A1 - Trường PTDT Bán Trú Tả Sìn Thàng - Tủa Chùa - Điện...

Most popular

Recent posts