————————–
El Suquite là một ngôi làng nghèo rất nhỏ trong một khu vực công nghiệp nông nghiệp chuyên sâu trên bờ biển Thái Bình Dương của Guatemala. Có 45 gia đình sống ở đó, và hơn 100 trẻ em không có chỗ chơi.
Sân chơi sẽ được xây dựng trong tháng 12/2018.
 
Nếu bạn quyên góp bất cứ điều gì có thể cho bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao của video sẽ ghi lại toàn bộ quá trình xây dựng.
Nếu bạn quyên tặng 100 đô la, chúng tôi sẽ viết tên bạn trên một biển hiệu chính thức sẽ là một phần của sân chơi để cung cấp tín dụng cho bạn.
Nếu bạn quyên tặng $ 250- $ 500, chúng tôi sẽ quay phim cho các em gửi cho bạn một lời cảm ơn cá nhân và gửi cho bạn
Nếu bạn quyên tặng $ 600 hoặc hơn khi bạn đến Guatemala, chúng tôi sẽ đưa bạn đi tham quan sân chơi của El Suquite và giới thiệu bạn với cộng đồng.
 
Cảm ơn bạn đã tạo ra một sự đóng góp để tạo ra những thay đổi nhỏ gây ra một sự khác biệt lớn.
 
Chi tiết thông tin dự án tại đây: